ARTETERAPIA

czyli terapia sztuką

kontakt z prowadzącym: Magda tel. 604-171-227

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OTWARTA KOMUNIKACJA
 WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO
 

 

OTWARTA KOMUNIKACJA– WARSZTATY ROZWOJU
 
OSOBISTEGO
 
GŁÓWNY CEL
WARSZTATÓW
 
Poznanie zasad właściwej komunikacji interpersonalnej.
 
CELE
SZCZEGÓLOW
E
 
- poznanie technik i sposobów komunikowania się;
- określenie optymalnych warunków do komunikacji;
- odkrycie indywidualnych zasobów uczestnika;
- zdefiniowanie pojęcia właściwej komunikacji;
- zdobycie wiedzy o tym, na ile sytuacja obecna życiowa
uczestników daje możliwość komunikacyjną;
- uświadomienie przyczyn zakłóceń i blokad w procesie
komunikacji;
 - kształtowanie umiejętności świadomego i precyzyjnego
wyrażania własnych potrzeb i siebie.
 - kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. 
 
METODY Karty pracy, dyskusja, prezentacja, praca z tekstem, mini
 
wykłady
 
MATERIAŁY Papier, flamastry, długopis, literatura, wycinki prasowe,
karty ćwiczeń – kwadraty i labirynty, tekst ze „Śpiewu
ptaka” Anthony de Mello, karty z nazwami uczuć, cukierki.
 
Treść warsztatów może ulec modyfikacji, w zgodzie z potrzebami grupy.
 

GŁÓWNY CEL WARSZTATÓW:

Poznanie zasad właściwej komunikacji interpersonalnej.

CELE SZCZEGÓLOWE:

- poznanie technik i sposobów komunikowania się;

- określenie optymalnych warunków do komunikacji;

- odkrycie indywidualnych zasobów uczestnika;

- zdefiniowanie pojęcia właściwej komunikacji;

- zdobycie wiedzy o tym, na ile sytuacja obecna życiowa

uczestników daje możliwość komunikacyjną;

- uświadomienie przyczyn zakłóceń i blokad w procesie komunikacji;

 - kształtowanie umiejętności świadomego i precyzyjnego

wyrażania własnych potrzeb i siebie.

 - kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. 

METODY 

Karty pracy, dyskusja, prezentacja, 

praca z tekstem, mini wykłady

 
 
 

Treść warsztatów może ulec modyfikacji, w zgodzie z potrzebami grupy.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych 
do udziału w zajęciach.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Darmowy licznik odwiedzin
Katalog stron