Bielskie Towarzystwo Trzeźwości ma już 30 lat!
Krzewienie abstynencji w szczególności wśród młodzieży, rozwiązywanie problemów związanych z piciem alkoholu i używaniem innych środków zmieniających nastrój, łagodzenie społecznych skutków ich nadużywania, a także:
 

 •  kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do powstrzymywania się od picia alkoholu, zażywania narkotyków, uwalniania się od innych form uzależnień   oraz tworzenie warunków do życia i rozwoju w trzeźwości;

 •  pomoc osobom współuzależnionym w radzeniu sobie z problemami rodzinnymi, wynikającymi ze współuzależnienia;

 • stworzenie warunków osobom uzależnionym do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości;

 • pomoc ofiarom i sprawcom przemocy;

 • ochrona i promocja zdrowia;

 • udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia, samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych;

 •  propagowanie idei trzeźwości i zdrowego stylu życia;

 • prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

 • profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży;

 •  podejmowanie działań w kierunku zwiększenia dostępnościterapii i pomocy psychologicznej;  Praca w naszym stowarzyszeniu oparta jest przede wszystkim na wolontariacie i pracy społecznej członków. Dorosłym BTT proponuje pomoc w:

 •  sytuacjach kryzysowych w życiu osobistym (w tym dotyczących uzależnień i przemocy);

 •  trudnościach wychowawczych z dziećmi i młodzieżą;

 • trudnościach w podejmowaniu decyzji;

 •  problemach zawodowych;

 •  usprawnieniu funkcjonowania w życiu codziennym;

 • rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacją rodzinną.  Masz problem wynikający z nadużywania alkoholu, narkotyków, czy innych środków zmieniających nastrój, przyjdź lub zadzwoń.

  Telefon czynny w godzinach funkcjonowania BTT: 33 822 82 40

  Widzisz potrzebę zmian w swoim życiu, potrzebujesz wsparcia, rozmowy... PRZYJDŹ, porozmawiaj, wróć ponownie, zostań naszym członkiem bądź sympatykiem. Jesteśmy również dla Ciebie.


Darmowy licznik odwiedzin
Katalog stron