Walne Zebranie

2011-03-26 17:00

26 marca (niedziela) odbyło się w naszym Stowarzyszeniu Walne Zebranie członków. Głównym celem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2010 oraz przedstawienia planu pracy na rok 2011. Po przedstawieniu sprawozdań oraz planu pracy w wyniku głosowania uchwalono jednogłośnie 3 uchwały:

1) przyjęcia udzielenia Absolutorium dla Zarządu

2) przyjęcia merytorycznego i finansowego sprawozdania z działalności Zarządu za 2010r

3) przyjęcia planu pracy na 2011r.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne oraz uchwałę zatwierdzającą, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, umieszczono na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej oraz wysłano w formie papierowej do tegoż Ministerstwa.

 

 

Opinie o Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

Darmowy licznik odwiedzin
Katalog stron