Anioł Beskidów - 6 września 2012

20 lat działalności Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości


Za 20 lat działalności Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości dziękowali 1 września w katedrze w Bielsku-Białej członkowie i sympatycy organizacji zajmującej się krzewieniem abstynencji szczególnie wśród młodzieży. Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej bp Piotr Greger.

W homilii hierarcha podkreślił, że właściwe działania wychowawcze nie są zamachem na ludzką wolność. „Świat próbuje wmówić człowiekowi, że wolność jest nieograniczona, że oznacza zupełną dowolność, że w praktyce jest przyzwalaniem na wszystko. Tymczasem wolność jest darem, który można bardzo łatwo stracić; wolności nie ma się na zawsze i w imię złego jej potraktowania można się poddać w różne formy zniewolenia” – przestrzegał, przypominając, że środowisko Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości. jednoczy ludzi, którzy mają doświadczenie źle wykorzystanej wolności.

„Jednak z tej solidnej lekcji życia wyciągnęli wnioski, które zaowocowały wzajemnym wspieraniem oraz wspólnym wysiłkiem mającym na celu życie w duchu odpowiedzialności. Życie w trzeźwości i promocja tego modelu bycia jest z Waszej strony żywym świadectwem potwierdzającym, że można żyć w wolności, chociaż trzeba się jej nieustannie uczyć i permanentnie o nią zabiegać. Skoro wolność jest darem Boga, dlatego modlitwa o jej obecność na co dzień jest moralną powinnością człowieka” – podkreślał biskup.

Po liturgii uroczystości przeniosły się do Cechu Rzemiosł Różnych w Bielsku-Białej, gdzie odbyła się bezalkoholowa zabawa taneczna.

BTT zajmuje się promocją idei trzeźwości i zdrowego stylu życia, pomaga rozwiązywać problemów związane z piciem alkoholu i używaniem innych środków zmieniających nastrój. Dzięki stałym spotkaniom, członkowie organizacji starają się kształtować pragnienie powstrzymywania się od picia alkoholu, zażywania narkotyków, uwalniania się od innych form uzależnień oraz tworzenie warunków do życia i rozwoju w trzeźwości. Stowarzyszenie pomaga też osobom współuzależnionym oraz ofiarom i sprawcom przemocy.
Praca w stowarzyszeniu oparta jest przede wszystkim na wolontariacie i pracy społecznej członków.


Darmowy licznik odwiedzin
Katalog stron